KARTA PRODUKTU

27.09--ZUPA ŻUREK/ Polish style sour rye-flour soup

Alergeny: mąka, śmietana

Allergens: flour, cream

7.00