KARTA PRODUKTU

09.05--ZUPA ŻUREK/ Polish style sour rye-flour soup

Alergeny: mąka, śmietana

Allergens: flour, cream

6.00

Wyczyść