KARTA PRODUKTU

08.12--PIECZEŃ WIEPRZOWA ,KASZA , BURACZKI/ roast pork, groats, beetroot

alergeny : mąka, śmietana

allergens : flour, sour cream

16.0019.00