KARTA PRODUKTU

12.12--NALEŚNIKI Z POWIDŁAMI /pancakes with plum jam

alergeny: mąka,jajka

allergens:flour,eggs

15.0018.00