KARTA PRODUKTU

26.09--NALEŚNIKI Z MIODEM/pancakes with honey

alergeny: mąka,jajka,młeko

allergens: flour,eggs,milk

15.0018.00