KARTA PRODUKTU

30.01--NALEŚNIKI Z MIODEM/pancakes with honey

alergeny: mąka,jajka,młeko

allergens: flour,eggs,milk

16.0019.00