KARTA PRODUKTU

10.12--NALEŚNIKI Z MIODEM/pancakes with honey

alergeny: mąka,jajka,młeko

allergens: flour,eggs,milk

13.0016.00

Wyczyść