KARTA PRODUKTU

04.04–NALEŚNIKI Z TWAROŻKIEM WANILJOWYM

alergeny : mąka, mleko, jajka

allergens :flour, milk, eggs

17.3120.31