KARTA PRODUKTU

26.09--KURCZAK W PŁATKACH Z ZIEMNIAKAMIi MARCHEWKĄ /chicken rolled in corn flakes with potatoes and carrots

alergeny: mąka,jajka,mleko

allergens: flour,eggs, milk

16.0019.00