KARTA PRODUKTU

06.04--KLUSECZKI LENIWE Z MASŁEM/ cheese noodles with melted butter

alergeny: mąka,jajka,masło

allergens : flour,eggs,butter

14.0017.00

Wyczyść