KARTA PRODUKTU

01.12--KLUSECZKI LENIWE Z MASŁEM/ cheese noodles with melted butter

alergeny: mąka,jajka,masło

allergens : flour,eggs,butter

13.0016.00

Wyczyść