KARTA PRODUKTU

06.10--DUSZONY INDYK Z ZIEMNIAKAMI I OGÓRKIEM KISZONYM/ turkey breast with potatoes and pickled cucumber

alergeny: mąka, śmietana

allergens: flour, sour cream

16.0019.00