KARTA PRODUKTU

30.01--NUGGETSY Z ZIEMNIAKAMI I SURÓWKĄ / chicken nuggets with potatoes and salad

alergeny: mąka,jajka

allergens: flour,eggs

17.0020.00