KARTA PRODUKTU

26.11--KOTLET De VOLAILLE Z ZIEMNIAKAMI ISURÓWKĄ/ chicken kiev with potatoes and salad

alergeny:mąka,jajka,bułka tarta,masło

allergens:flour,eggs,bread crumbs,butter

13.0016.00

Wyczyść