KARTA PRODUKTU

12.10--KOTLET De VOLAILLE Z ZIEMNIAKAMI I SURÓWKĄ/ chicken kiev with French potatoes and salad

alergeny:mąka,jajka,bułka tarta,masło

allergens:flour,eggs,bread crumbs,butter

16.0019.00