KARTA PRODUKTU

20.05--ZUPA ROSÓŁ / CHICKEN SOUP

Alergeny: mąka

Allergens: flour

6.00

Wyczyść